โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐมแถลงข่าวการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “ก้าวที่ ๑๐๐ RN MINI MARATHON” และงานชุมนุมศิษย์เก่าราชินีบูรณะ

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม แถลงข่าว โครงการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “ก้าวที่ ๑๐๐ RN MINI MARATHON” และงานชุมนุมศิษย์เก่าราชินีบูรณะ

ผู้เข้าร่วมการแถลงข่าว
1. นายหมวดโทเอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม
2. นายณรงค์ ปฐมกาญจนา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราชินีบูรณะ
3. ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้อานวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
4. Mr. Nicholas Thomas Newell
Managing Director โรงเรียนพหูสูตศึกษา (SINE)
5. นางสาวณัฐพัชร พงษ์ประพันธ์ (ศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีบูรณะ) มิสแกรนด์นครปฐม ปี 2560 และ Miss Cosmo World 2017

พร้อมด้วยผู้สนับสนุนอีกเช่น
– คุณจรัญ พงษ์พิทักษ์ ประธานบริษัทสนุกรัน
– คุณฉอ้อน คุปตวัช ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครปฐม
คุณณัฐพัชร พงษ์ประพันธ์ (น้องเมย์) มิสแกรนด์นครปฐม
– คุณอนุรัตน์ สะสมทรัพย์ บริษัทกลุ่ม 79 จำกัด
-คุณกาญจนา บริษัท ปรีดาธุรกิจ จำกัด

ด้วยในปี 2562 โรงเรียนราชินีบูรณะ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จะมีอายุครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้ง นับเนื่องจาก เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2462 ที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อก่อตั้งและได้พระราชทานนามโรงเรียน

ทางสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าราชินีบูรณะ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระ พิเศษนี้จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมแรก การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “ก้าวที่ ๑๐๐ RN MINIMARATHON” โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครนครปฐม, บริษัท อีซูซุ ตั้งเซียฮวดนครปฐม จากัด, บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จากัด, โรงเรียนพหูสูตศึกษา (SINE), ขนมเปี๊ยะครูสมทรง, ร้าน 3 เตาถ่าน by เจ๊ใหญ่หมูเด้งนครปฐม และบริษัทกลุ่ม 79 จำกัด

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “ก้าวที่๑๐๐ RN MINIMARATHON” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
– เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 3 กม. บุคคลทั่วไป
– วิ่งฟันรัน 5 กม. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี/ 16-39 ปี/ 40-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป
– วิ่งมินิมาราธอน 10 กม. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 15 ปี/ 16-39 ปี/ 40-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมด้วยตนเองที่ โรงเรียนราชินีบูรณะ หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์
www.fanaticrun.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-258345 ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมคือ งานชุมนุมศิษย์เก่าราชินีบูรณะ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ซึ่ง ตรงกับวันกำเนิดโรงเรียน โดยในช่วงเช้าจะมีพิธีทางศาสนาเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียน ส่วนในช่วงค่ำจะจัดให้มี งานชุมนุมศิษย์เก่าราชินีบูรณะ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงแสง สี เสียง (Light & Sound) และ มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง จาหน่ายบัตรในราคาโต๊ะละ 3,000 บาท และ 5,000 บาท เปิดจาหน่ายตั้งแต่
วันนี้เป็นต้นไป ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ

สาหรับ กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “ก้าวที่๑๐๐ RN MINIMARATHON” และงานชุมนุมศิษย์เก่า
ราชินีบูรณะนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบการก่อตั้งโรงเรียนราชินีบูรณะ 100 ปี เพื่อเป็น การแสดงความรักความสามัคคีของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ครูและผู้ปกครอง อีกทั้งเพื่อนำรายได้จากการจัด กิจกรรมสมทบทุนก่อสร้างหอประชุมร้อยปีราชินีฯ อีกด้วย