รวมพลัง กศน.สุพรรณบุรี เดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิก ส.ส.

วันนี้ (19 มี.ค. 62) ณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวขณะ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ว่า การเลือกตั้งถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญ ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การได้มีโอกาสใช้สิทธิในการเลือกตั้งจึงถือเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทย

ซึ่งประชาธิปไตย เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สำคัญคือ การเลือกตั้ง ดังนั้น ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.00-17.00 น. ขอให้ประชาชนทุกคนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน  ซึ่ง กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี นอกจากจะเล็งเห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าวแล้ว ด้วยศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรจึงเชื่อมั่นว่า ครู กศน.ตำบลและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร  สามารถขยายผลความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรอย่างถูกต้อง

          ด้านนายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สนง.กกต.จังหวัดสุพรรณบุรี และ กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวและออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ที่สำคัญ ให้นักศึกษา กศน. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเป็นจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร/ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ของ กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 700 คน โดยเดินรณรงค์จากโรงเรียนสุพรรณภูมิ ถึง ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี