ชาวสุพรรณบุรี รวมน้ำใจช่วยเยื่อไฟไหม้ ชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง

นายยุทธดนัย แจ่มศรี นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองท่าช้าง ร่วมกับชาวตลาดท่าช้าง และเทศบาลตำบลเขาพระ ตั้งโต๊ะรับบริจาคเงิน  ที่บริเวณกลางตลาดหน้าป้อมตำรวจ ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทยใน วันนี้(10 มิ.ย.62)

เพื่อช่วยเหลือครอบครับที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ ชุมชนศรีสรรเพชรเมืองโบราณอู่ทอง จำนวน 12 หลัง วันที่ 6  มิ.ย.ที่ผ่านมา แม้จะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่มีครอบครอบจำนวน 9 ครอบครัวได้รับผลกระทบ หลายฝ่ายเร่งระดมช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มกำลัง

ทั้งนี้ คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองท่าช้าง ร่วมกับชาวตลาดท่าช้าง และเทศบาลตำบลเขาพระ จึงได้ผนึกกำลัง เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอีกทางหนึ่ง ซึ่งตลอดทั้งวันที่ผ่านมีประชาชนชาวตลาดด่านช้าง และบริเวณใกล้เคียงร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทุนเป็นจำนวนมาก และเมื่อเวลา 16.00 น. มียอดบริจาครวมทั้งสิ้น 151,345  บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)   ซึ่งทางคณะฯ ได้ประสานไปยังเทศบาลอู่ทอง เพื่อส่งมอบเงินบริจาคแก่ครอบครัวที่ประสบเหตุ จำนวน 11 ครอบครัว(รวม 36 คน) ในวันพุธที่ 12 มิ.ย.2562 เวลา 13.00 น.

อย่างไรก็ตาม ฝากเตือนประชาชนช่วยกันสำรวจบ้านเรือนว่ามีสายไฟชำรุดหรือไม่ และหากจุดธูปเทียนต้องดับให้เรียบร้อย ส่วนเด็กเล็กต้องระวังอย่าให้เล่นไม้ขีดไฟหรือไฟแช็คเพื่อป้องเหตุเพลิงไหม้ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้