สคร.5 ราชบุรี ขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนด้านการสื่อสารความเสี่ยงโรคและสุขภาพ ที่สุพรรณบุรี

วันนี้(9 ก.ค.62)ที่ ห้องประชุมอาคารทูบีนัมเบอร์วัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุวรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์  ภวภูตานันท์  หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สคร.5ราชบุรี พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

พร้อมกล่าวขอบคุณภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนด้านการสื่อสารความเสี่ยงโรคและสุขภาพ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่สนับสนุนการทำงานของ สคร.5 ราชบุรี ด้วยดีตลอดมา ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นอกจากเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆแล้วยังต้องการทราบว่าสื่อมวลชนต้องการให้ทาง สคร.5 ราชบุรี ทำอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง

ขณะที่ นางประนอม  กาญจนวนิชย์  หัวหน้างานสุขศึกษาประชาสัมพันธ์และสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวถึงการทำงานกับภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนในจังหวัดว่า ที่ผ่านมาได้รับการความร่วมเป็นอย่างดีทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี สมาคมวิทยุกระจายและวิทยุโทรทัศน์จังหวัดสุพรรณบุรี และสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีทั้งการผลิตรายการวิทยุ และการเขียนบทความต่างๆลงหนังสือพิมพ์ ตลอดจนร่วมจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นเหตุการณ์ที่กำลังอยู่ในความสนใจโดยเฉพาะการเดินรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก และการเผยแพร่ความรู้ความเข้าเรื่องของโรคภัยต่างๆ

ทั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์ กล่าวย้ำว่า งานสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการใช้สื่อโซเชียลในยุค 4.0 ซึ่งขอฝากการประชาสัมพันธ์เรื่องของโรคไข้เลือดออก เน้น 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค /โรคเท้าช้าง/โรคมาลาเรียและโรคแมลง ซึ่งทาง สคร.5 ราชบุรี เตรียมผลิตสื่อต่างๆเพื่อส่งให้กับภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนทุกจังหวัดในเขตรับผิดชอบโดยเร็ว

ด้านภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดสุพรรณบุรี ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า พร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานของ สคร.5 ราชบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี เพราะเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยตรง ซึ่งที่ผ่านมา ทาง สคร.5 ราชบุรี ได้ส่งข่าว/และวารสารข่าวมาให้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาคีฯ ทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น