อุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักต่างๆ

นายสมนึก สวนดอกไม้    ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี  แจ้งเตือนเกษตรกร ว่าเนื่องจากสภาวะอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  การทราบสภาวะอากาศล่วงหน้าจึงเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร  ซึ่งคำเตือน ในระยะนี้บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง  คำแนะนำสำหรับการเกษตรในภาคกลาง  ในช่วงวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่

 

โดยในระยะนี้จะมีฝนตกสลับกับมีอากาศร้อนในบางวัน ทำให้สภาพอากาศเหมาะแก่การระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอนในพืชไร่ ไม้ผล และพืชผักต่างๆ โดยศัตรูพืชดังกล่าวจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืช ทำให้ต้นพืชชะงักการเจริญเติบโต ผลผลิตลดลงและด้อยคุณภาพได้

สำหรับเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน ควรกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางการเกษตรในช่วงที่มีฝนน้อย