จิตอาสาสุพรรณบุรี ร่วมเปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ที่บริเวณถนนสายดอกไม้ ทางหลวงหมายเลข 3502 อำเภอสามชุก-อำเภอด่านช้าง ช่วงกิโลเมตรที่ 5-6. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  ในวันนี้ (10 ก.ค.62)

พร้อมกล่าวว่า อำเภอสามชุกและอำเภอหนองหญ้าไซ ได้คัดเลือกถนนทางหลวงหมายเลข 3502 อำเภอสามชุก-อำเภอหนองหญ้าไซ หรือที่เรียกกันว่าถนนสายดอกไม้ เป็นถนน ในโครงการ1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติและมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยปลูกต้นเหลืองปรีดียาธรหรือต้นตาเบบูญ่า ซ่อมแซมในช่วงที่ต้นเดิมตาย อันเป็นการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของทั้งสองอำเภอ ที่นักท่องเที่ยวจะมาชมความสวยงามของดอกเหลืองปรีดียาธร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนของทุกปี อีกทั้งเป็นการบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วม จากภาคส่วนต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนและจิตอาสา ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่องและพร้อมเพรียงกัน  ทั้งนี้ขอฝากให้ นายอำเภอสามชุก นายอำเภอหนองหญ้าไซ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการกิจกรรมในครั้งนี้ ตลอดจนหน่วยงานในสังกัดอำเภอสามชุกอำเภอหนองหญ้าไซ ที่ให้ความร่วมมือจัดกิจกรรมพร้อมฝากให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตและมีความสวยงามยิ่งขึ้น

ด้านนายจิรศักดิ์ ชำนาญภักดี นายอำเภอสามชุก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีธีรพล โชคนำชัย นายอำเภอหนองหญ้าไซ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของสุพรรณบุรี การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญเป็นการรวมพลังจิตอาสาตั้งปณิธานในการทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง/ครอบครัว/องค์กรและประเทศชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้มีกลุ่มพลังมวลชนและจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง /กิจกรรมปลูกต้นกล้าแห่งความดี และการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติเป็นจำนวนมาก