นครปฐมเปิดงานมหกรรมเกษตรปลอดภัยและกล้วยไม้งามอร่ามพระราชวังสนามจันทร์

จังหวัดนครปฐม เปิดงานมหกรรมเกษตรปลอดภัย และกล้วยไม้งามอร่าม พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อเผยแพร่ศักยภาพสินค้าเกษตร กล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัด ตลอดจนส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ที่บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเกษตรปลอดภัย และกล้วยไม้งามอร่าม พระราชวังสนามจันทร์ โดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี สมาคมแคทรียาแห่งประเทศไทย และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กำหนดจัดขึ้นไปจนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 21.00 น. ณ พระราชวังสนามจันทร์ เพื่อเผยแพร่ศักยภาพสินค้าเกษตร กล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัด ซึ่งจังหวัดนครปฐม มีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 709,400 ไร่ มีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว กล้วยไม้ ไม้ผล และพืชผัก โดยพืชที่สร้างรายได้หลักให้จังหวัดนครปฐมกว่า 2,820 ล้านบาท/ปี ได้แก่ กล้วยไม้ พืชผัก และส้มโอ และการจัดงานในครั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มหกรรมเกษตรปลอดภัย และกล้วยไม้งามอร่าม พระราชวังสนามจันทร์ ประกอบด้วย การประกวดกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชผักผลไม้ อีกทั้งการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การจัดนิทรรศการด้านเกษตรปลอดภัย ตลอดจนชมความงดงามของเหล่ากล้วยไม้นานาพันธุ์ ไม้ดอก ไม้ประดับ อีกมากมายนำมาจัดแสดง นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีในสวน ที่จะมาบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยประชาชนสามารถแต่งกายย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่ 6 เพื่อเก็บภาพความประทับใจภายในงาน และร่วมช็อป ชม ชิม กับผลผลิตทางการเกษตรจากวิสาหกิจชุมชน และสินค้า OTOP อีกมาย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว