เตรียมพบ ความยิ่งให้ตระการตา แห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรี น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันนี้(12 ก.ค.62)ที่วัดป่า เลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายธีรชัย ทศรฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานการแถลงข่าว การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562
พร้อมกล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์กรการบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดดังกล่าว ขึ้น ระหว่างวันที่16- 17 กรกฎาคม 2562
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบต่อไปและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้แพร่หลายเป็นการจัดงานต่อเนื่องทุกปี เวลา 08.00 น. ชมพิธีเปิดงานและปล่อยขบวนแห่เทียนพรรษาทั้ง 10 อำเภอ ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ชมขบวนรถเทียนพรรษาและขบวนการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านจาก 10 อำเภอ รถขบวนเทียนพรรษาและขบวนเทียนพรรษาจะเริ่มเคลื่อนขบวนออกจากบริเวณหน้าแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 ไปหอนาฬิกา ไปตามเส้นทางถนนมาลัยแมน สิ้นสุดการปล่อยขบวนบริเวณทางแยกหน้าธนาคารกสิกร รถเทียนวกกลับบริเวณทางแยกหน้าธนาคารกสิกร ผ่าน 24 บาร์ จอดพักรถเทียนฝั่งถนน 24 บาร์ ให้นักท่องเที่ยวชมความสวยงาม
แล้วกลับไปจอดที่วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร รวมระยะทาง 1.2 กิโลเมตร ซึ่งภายในขบวนมีการแสดงในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงาม ชมการประกวดเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา และชมการจัดโชว์รถต้นเทียนพรรษาและในเวลา 14.00 น. พิธีถวายเทียนพรรษา ชมการจัดโชว์รถต้นเทียนพรรษา และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมฉลองสมโภชเทียนพรรษา ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ร่วมแต่งกายย้อนยุคโทนสีเหลือง เข้าร่วมชมขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1