องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ในการประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ ในการประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในปีนี้ รัฐบาลและมหาเถรสมาคม เห็นชอบให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ คณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เวียนเทียน พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ และฆราวาส ขบวนธรรมยาตราแห่เทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา การแสดงรถบุปผชาติ และเทียนพรรษา การสนทนาธรรม การบรรยายธรรม และการทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา

โอกาสนี้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี มอบพระปฐมเจดีย์ทองแก่ผู้อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา จำนวน 130 รูป/คน จากนั้นได้ขึ้นสู่ลานองค์พระประธานพุทธมณฑล นำสวดสรรเสริญคุณพระศรีรัตนตรัย และเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล โดยมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาร่วมกิจกรรมต่างๆ และเวียนเทียนรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล เนื่องในวันอาสาฬหบูชาเป็นจำนวนมาก

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว