สุพรรณบุรี ผู้แทนพระองค์ถวายเทียนพรรษาพระราชทานและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2562 ที่ วัดเกาะแก้ว ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ทันตแพทย์ อนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนพระองค์ถวายเทียนพรรษาพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา

 

โดยมี พระธรรมพุทธิมงคล(เจ้าคุณสะอิ้ง )ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระปลัดสมชายถามิโก เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว และนายชนสิษฎ์ ทรัพย์มนตรี ผู้จัดการศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ เขตสุพรรณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีเจ้าหน้าที่ทหารจาก มทบ.17 หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก

โดยช่วงเช้ามีพิธีบวงสรวงพระบรมสารีธาตุ และรอยพระพุทธบาทจำลอง พระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพุทธมนต์ อัญเชิญบรรจุพระบรมสาริกธาตุจากประเทศศรีลังกาประดิษฐาน ณ เจดีย์ศรีสุพรรณ

ในช่วงบ่าย ทันตแพทย์ อนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนพระองค์ได้ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วัดเกาะแก้ว อ.สองพี่น้อง