ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2562

วันที่30 กรกฎาคม..2562 โรงแรมลองบีชชะอำจังหวัดเพชรบุรีเวลา9.30 .  ศูนย์สุขภาพจิตที่5 จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่5 ปีงบประมาณ2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสื่อสารความรู้สุขภาพจิตโดยได้รับเกียรติจากนางสาวรัชวัลย์บุญโฉมผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่5 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

สำหรับการประชุมมีการสรุปผลโครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิตสำหรับเครือข่ายสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่5 และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตระดับจังหวัดและระดับเขตเขตสุขภาพที่5 ,ทำเนียบสื่อมวลชนที่ผ่านการอบรมโดยมีเครือข่ายเข้าร่วม8 จังหวัดได้แก่นครปฐม, สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม, กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, เพชรบุรี, ราชบุรี, ประจวบคีรีขันธ์จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น30 คน