ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี ย้ำการเป็นข้าราชการคือผู้รับใช้ประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

วันนี้(30 ก.ค.62)ที่ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยย้ำว่า การเป็นข้าราชการคือผู้รับใช้ประชาชน และจะต้องปฏิบัติตาม ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อดูแลทุกข์สุขของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องตอบข้อซักถามของประชาชนอย่างชัดเจนตรงตามประเด็นที่ประชาชนเดือดร้อน

ซึ่งจากการเดินทางดูงานที่ประเทศนอร์เวย์ มีข้อสังเกต 3 ประเด็นที่สามารถนำมาปรับใช้กับบ้านเมืองของเรา 1.เรื่องของโอทอปนวัตวิถี ซึ่งของไทยต้องคัดสรรอีกครั้งคัดเฉพาะที่สามารถเติบโตอละการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 2.เรื่องของขยะ ร้านสะดวกซื้อมีช่องสำหรับแลกซื้อขวดพลาสติก โดยแลกเป็นคูปอง ส่วนของไทย การบริหารจัดการยังล่าช้ากว่าจะเก็บรวบรวมแล้วนำไปขายหรือนำไปรวมกันเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ซึ่งไม่มีแรงจูงใจ. และ 3.ความปลอดภัยและวินัยจราจร ดีมากแม้ถนนแคบ รถใหญ่จอดให้รถเล็กไปก่อนเสมอ แม้แต่อยู่บนเขาถอยหยุดให้ ส่วนการยืนที่จุดม้าลายรถจะจอดทันที   แต่ข้อสังเกตที่จุดข้ามที่ถนนเณรแก้วรถไม่ค่อยจอดให้คนข้าม ฝากตำรวจคอยกำกับดูแลกวดขัน  พร้อมกันนี้ขอให้ทุกฝ่ายเตรียมจัดงานวันแม่อย่างสมพระเกียรติ  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมามากๆ อีกทั้ง จะมีงานประเพณีทิ้งกระจาด ระหว่างวันที่18-29 สิงหาคม 2562 โดยจะมีการแถลงข่าวในวันที่ 8 สิงหาคม 2562

นอกจากนี้ ได้มีการมอบรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จำนวน 10 หมู่บ้าน/รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “ อยู่เย็น เป็นสุข”/ผู้นำอาสาพัฒนาดีเด่น/องค์กรชุมชนแกนนำหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น/ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบลดีเด่น/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น/คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น/กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น รวม 25 ราย / มอบรางวัลขบวนพาเหรด/การประกวดเรียงความ งานวันต่อต้านยาเสพติดโลก/มอบรางวัลขบวนเทียนพรรษาและรางวัลต้นเทียนพรรษา