สุพรรณบุรี เตรียมจัดงาน 139 ปี ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี สานสัมพันธไมตรี ไทย-จีน

วันนี้(8 ส.ค.62) ที่ห้องประชุมศาลาเทียนอันเหมิน ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์  ศิริโกศล   ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงาน 139  ปี   “ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562”

พร้อมกล่าวว่า  จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน จัดงาน ดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 18 -29 สิงหาคม 2562และงานทิ้งกระจาดดิน ระหว่างวันที่    เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีงานทิ้งกระจาด  และสานสัมพันธไมตรี ไทย-จีน  ของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่สืบทอดกันมายาวนาน ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 18  สิงหาคม  2562  เวลา 08.00 น. ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี

โดยพบกับขบวนแห่อันเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองอันยิ่งใหญ่ตระการตา ในแต่ละขบวนมีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมไทย-จีน ชมการแสดงมังกร สิงโต ชมขบวนแห่โคมไฟ พิธีลอยกระทง การปล่อยนกปล่อยปลาตามประเพณี การแสดงมังกรพ่นน้ำ การทิ้งกระจาดให้ทาน ชมการแสดงงิ้ว ลิเก ภาพยนตร์ ทุกคืน และคาราวานสินค้ามากมาย จากนั้นในวันที่  19  สิงหาคม 2562    เวลา 18.00 น. พิธีลอยกระทงแห่โคมไฟ ปล่อยนกปล่อยปลาตามประเพณี และการแสดงมังกรทองประกอบแสง เสียง พลุ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำท่าจีน และในวันที่  20 และ 29 สิงหาคม 2562     พิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรพบุรุษ และการทิ้งกระจาดครั้งยิ่งใหญ่ ในเวลา 15.00 น. ณ สมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง  โดย นายวราวุธ  ศิลปะอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

      นอกจากนี้ มีการประกวดโต๊ะบูชาเจ้าพ่อ ทั้งภาครัฐและภาคเอกขน  ส่วนตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมอำนวยความสะดวกขบวนแห่และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตลอดงาน      ทั้งนี้ จะมีการแถลงข่าว  อย่างเป็นทางการในวันที่ 9 สิงหาคม  2562  เวลา 13 .30 น.