ชาวสุพรรณบุรี ร่วมพิธีไหว้ครู-ครอบครู โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย : กิจกรรม ศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ เป็นจำนวนมาก

วันนี้(8 ส.ค.62) บริเวณวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายธีรชัย ทศรฐ รองผวจ.สุพรรณบุรี

เป็นประธานในพิธีไหว้ครู-ครอบครู  งานศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ  ตามโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย : กิจกรรม ศาสตร์ ศิลป์ ศิลปินถิ่นสุพรรณรวมใจ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่ง “ศิลปิน” เนื่องจากเป็นที่กำเนิดของศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายที่สร้างสรรค์สุนทรียภาพให้กับสังคมทั้งด้านดนตรีไทย เพลงพื้นบ้าน เพลงลูกทุ่ง เพลงสากล และศิลปะด้านต่าง ๆ จนเป็นที่กล่าวขานถึงความสามารถในเชิงประจักษ์ กลายเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจของศิลปินรุ่นใหม่ ๆ ทั่วไป ที่จะก้าวตามไปสู่ความฝันในการเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ผ่านผลงานของศิลปินต่างๆจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยแล้ว การจัดพิธีไหว้ครู – ครอบครู และพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ศิลปินแห่งชาติ และครูอาวุโส ทั้งด้านดนตรี ด้านการแสดงพื้นบ้าน ด้านลิเก และด้านเพลงลูกทุ่ง การแสดงศิลปวัฒนธรรมทุกสาขา ยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และความรักความสามัคคี อีกด้วย