อุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังศัตรูสัตว์เลี้ยง ที่อาจทำให้สัตว์ชะงักการเจริญเติบโต

นายสมนึก สวนดอกไม้    ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี  แจ้งเตือนเกษตรกร ว่าเนื่องจากสภาวะอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ซึ่งในวันนี้ ถึง 14 สิงหาคม 2562 บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว  สำหรับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน จะมีคลื่นลมแรง ชาวเรือและชาวประมงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ โดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง   ส่วนคำแนะนำสำหรับการเกษตรในภาคกลาง   มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง และ ในช่วงฤดูฝนศัตรูสัตว์ต่างๆ เช่น ยุง เหลือบ ริ้น และ ไร เป็นต้น จะเจริญเติบโตได้ดี เกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูสัตว์มารบกวนสัตว์เลี้ยง ซึ่งจะทำให้สัตว์ชะงักการเจริญเติบโต และศัตรูสัตว์บางชนิดยังเป็นพาหะนำโรคมาสู่สัตว์เลี้ยง

สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่ม เกษตรกรควรจัดเตรียมวัสดุสำหรับกั้นน้ำและอุปกรณ์สำหรับสูบน้ำเอาไว้ให้พร้อมใช้งาน เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีฝนตกหนัก