สุพรรณบุรีจัดโครงการ “เศรษฐกิจสุพรรณบุรีสู่การสร้างไทยที่ยั่งยืน” ยุคไทยแลนด์ 4.0

วันนี้ (10 ก.ย.62) ที่ ห้องประชุมกาลพฤกษ์ 1 โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “เศรษฐกิจสุพรรณบุรี สู่การสร้างไทยที่ยั่งยืน” ยุคไทยแลนด์ 4.0

ซึ่งคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุพรรณบุรี จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของ จ.สุพรรณบุรี ผ่านชมรมวิสาหกิจเริ่มต้น (startup club) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และพัฒนาคุณภาพชีวิตจากสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ สื่อสาร ทำความเข้าใจ และรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ จำนวน 200 คน ได้รู้จักและทราบถึงคุณประโยชน์ของมาตรการของรัฐที่ขับเคลื่อนโดยกระทรวงการคลังผ่านคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุพรรณบุรีได้อย่างถูกต้อง

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อ “แอพพลิเคชั่นและการใช้โซเชียลมีเดียในการสร้างธุรกิจ startup และส่งเสริมการออม (กอช.)” การเสวนาหัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตัลยุค 4.0” โดยวิทยากรจาก สมาพันธ์ SME ไทย ภาคกลาง ทั้งนี้ กำหนดจัดโครงการดังกล่าว อีกครั้ง ในวันที่ 13 กันยายน 2562