คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ แถลงข่าวเดิน-วิ่งการกุศล นำรายได้เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ห้องสัมมนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน เป็นประธานในการแถลงข่าวจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล “ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มินิมาราธอน ครั้งที่ ๑๓”

นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน กล่าวว่า ทางอำเภอได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฯ จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนในอำเภอได้ออกกำลังกาย และทางอำเภอมีความพร้อมอย่างยิ่งในการอำนวยความสะดวก ในด้านต่างๆ รวมถึงพร้อมต้อนรับนักวิ่งจากทั่วประเทศที่จะหลั่งไหลเข้ามา

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เนื่องจากมีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน เส้นทางในวิทยาเขตกำแพงแสน เหมาะสำหรับการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพเป็นอย่างมาก บรรยากาศร่มรื่น มีต้นไม้ใหญ่ตลอดเส้นทาง มีความปลอดภัย และที่สำคัญในช่วงเดือนพฤศจิกายน อากาศจะเย็นสบาย เชื่อว่านักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีความสุขที่เข้าร่วมการแข่งขันและประทับใจที่มาวิทยาเขตกำแพงแสน

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กล่าวว่า ในปีนี้ทางคณะฯ จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เพื่อหารายได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน แต่มีฐานะยากจน ร่วมถึงการพัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาโดยจะมอบให้กับ นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ในอำเภอกำแพงแสน จำนวน ๗ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน โรงเรียนบ้านหนองขาม โรงเรียนวัดไร่แตงทอง โรงเรียนวัดห้วยผักชี โรงเรียนบ้านอ้อกระทุ้ง โรงเรียนวัดหนองจิก และโรงเรียนบ้านคลองตัน

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประธานจัดการแข่งขัน กล่าวว่า การแข่งขันกิจกรรมสำหรับบุคคล 4 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทบุคคลทั่วไป 2) ประเภทเยาวชน นักเรียน นิสิต
3) ประเภทครอบครัว และ 4) ประเภท VIP

โดยมีระยะการแข่งขัน 3 ระยะ ได้แก่ 1) เดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กิโลเมตร 2) วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 3) วิ่งมินิมาราธอน 10.4 กิโลเมตร

โดยใช้เส้นทางในวิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีจุดเริ่มต้นและเส้นชัยที่โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน และในบริเวณงานมีการจำหน่ายสินค้าทางเกษตรจากนิสิตของคณะฯ ด้วย

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://edu.kps.ku.ac.th/run2019/ ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2562