นายก อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมเปิดแข่งขันกีฬารถจักรยานยนต์โมโตครอส อิเดมิตสึ ไทยแลนด์ ซุปเปอร์คอรส 2019

สนามที่ 7 บัวขาวซุปเปอร์ครอส อ.กุฉินารายณ์. จ.กาฬสินธุ์ นายประเสริฐ  บุญเรือง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 5 เป็นประธานพิธีเปิดรายการ “IDEMITSU THAILAND SUPERCROSS  2019” (อิเดมิตสึ ไทยแลนด์ ซุปเปอร์คอรส 2019) สนามที่ 7 บัวขาวซุปเปอร์ครอส อ.กุฉินารายณ์. จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายธนเสฎฐ์  ชัยสงครามธนทัต  นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์  ผู้จัดการแข่งขัน นายพิชัย  ส่งสุขเลิศสันติ นายอำเภอกุฉินารายณ์  นายนิพนธ์  ศรีธเรศ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ นาย บุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมกีฬารถจักรยานยนต์ 360 องศา(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี) พ.ต.อ.สมชาย  ภูกองชนะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุฉินารายณ์ และผู้นำท้องถิ่นพร้อมทั้งประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก
โดย นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมกีฬารถจักรยานยนต์ 360 องศา(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี) กล่าวว่า การแข่งขันกีฬารถจักรยานยนต์โมโตครอส รายการ “IDEMITSU THAILAND SUPERCROSS2019” เกิดจากความตั้งใจของนาย ธนเสฎฐ์  ชัยสงครามธนทัต นายกเทศมนตรีเมืองกุฉินารายณ์ ร่วมกับสมาคมกีฬารถจักรยานยนต์ 360 องศา และน้ำมันเครื่องอิเดมิตสึ ผู้นำด้านน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่น ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ เพื่อที่จะส่งเสริมและพัฒนากีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์โมโตครอส ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาแข่งขันรถจักรยานยนต์โมโตครอสนี้  ชมรมโมโตครอสทั่วจังหวัดในประเทศไทย  ได้ให้การสนับสนุนและจัดการแข่งขันในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับเยาวชน ระดับประชาชน  โดยมีความมุ่งหวังที่จะให้กีฬาเข้าไปอยู่ในหัวใจของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมทั้งสร้างระเบียบวินัย สร้างความรัก ความสามัคคี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬารถจักรยานยนต์  โมโตครอส ให้แก่ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป
สำหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนได้เรียนรู้และเห็นทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และทั้งในการแข่งขันกีฬาและขับขี่ในชีวิตจริงเพื่อพัฒนาทักษะของนักกีฬาในระดับท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและก้าวไปสู่ระดับอาชีพ เพื่อประชาสัมพันธ์ สถานที่ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญและที่น่าสนใจของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตลอดจนการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น