อบจ.สุพรรณบุรี เปิดคลินิคฟุตบอลสัญจรฝึกอย่างถูกวิธี

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ อ.ประสงค์ ธัญญเจริญ เลขานุการสมาคมเยาวชนเงินล้านจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬา อบจ.สุพรรณบุรี ประกอบด้วย นายภุชงค์ สุวรรณประทีป (กันต์) โค้ชระดับ C – Licence นายธวัช ยอดปราง (หนึ่ง) โค้ชระดับ C – LicenceและAFC Goalkeeper Level.1 นายภูสิต ธัญญเจริญ (ยัพ) โค้ชระดับ T – Licenceนายณัฐวุฒิ บางทราย (อ๊อด)โค้ชระดับ T- Licenceนาย นวพล โล้ศิริ(ต่อ) จนท.ศูนย์กีฬา อบจ.สุพรรณบุรีและ นายราชันทร์ แก้วคำ (ชันทร์) จนท.ศูนย์กีฬา อบจ.สุพรรณบุรี เปิดคลีนิคฟุตบอลสัญจร เพื่อมุ่งให้ความรู้ และ ฝึกทักษะฟุตบอลให้นักเรียนในโรงเรียนที่ห่างไกล
จากภารกิจ และ หน้าที่ของ อบจ.สุพรรณบุรี นอกจากดำเนินการจัดโครงการ กิจกรรม และ ภารกิจในการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีในด้านต่างๆ แล้ว การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในด้านกีฬาก็เป็นสิ่งที่ อบจ.สุพรรณบุรีให้ความสำคัญ เนื่องจากเด็ก เยาวชนเป็นอนาคตของชาติ จึงต้องการให้เด็กได้รับการฝึกอย่างถูกวิธี เริ่มตั้งแต่ทักษะขั้นพื้นฐาน โดยโค้ชมืออาชีพตนมีความมุ่งหวังที่จะให้กีฬาเข้าไปอยู่ในหัวใจของชาวสุพรรณบุรี อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬาทุกประเภท ให้แก่ เยาวชนของจังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อพัฒนาก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ ที่สามารถนำไปเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบาย และในอนาคตข้างหน้า จะมีนักฟุตบอลของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยกำเนิดลงเล่นให้กับสโมสรฟุตบอลของจังหวัดตัวเองและสโมสรต่างๆ ผมพร้อมจะผลักดันผู้เล่นท้องถิ่นอย่างเต็มที่จนสามารถก้าวไปสู่นักฟุตบอลอาชีพต่อไป