ม.มหิดลแถลงข่าวงานเดิน-วิ่งการกุศล”MU Charity 2020 : Run For Fund” ครั้งที่2

มหิดลแถลงข่าวงานเดิน-วิ่งการกุศล"MU Charity 2020

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ที่ อาคารใบไม้สามใบ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี และประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลฯ เป็นประธานแถลงข่าว งานเดิน-วิ่ง การกุศล”MU Charity 2020 : Run For Fund” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์และประธานการจัดกิจกรรม งานเดิน-วิ่ง การกุศล”MU Charity 2020 : Run For Fund” รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ฯ ร่วมแถลงข่าว การจัด งานเดิน-วิ่ง การกุศล “MU Charity 2020 : Run For Fund” พร้อมด้วยคู่รักว่าที่บ่าวสาวน้ำฝน พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์ และอาร์ม พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์ มาร่วมแชร์ประสบการณ์การเดิน-วิ่ง ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นปีที่2

มหิดลแถลงข่าวงานเดิน-วิ่งการกุศล"MU Charity 2020
สำหรับงานวิ่งการกุศล”MU Charity 2020 : Run For Fund” ครั้งที่2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบ Love Life Run เน้นธีมรักธรรมชาติ ลดการสร้างขยะ. โดยภายในงานจะมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการขยะ จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ การรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่(Reuse)และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในงานจะกำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนรับแก้วน้ำ ณ จุดเริ่มต้นและนำไปรับน้ำดื่มตามจุดแจกน้ำดื่ม เพื่อลดการใช้ แก้วพลาสติก แก้วกระดาษและเมื่อถึงเส้นชัยจะมีการแจกขวดน้ำ เพื่อใช้สำหรับกรอกน้ำดื่มตามจุดบริการงานต่างๆ นอกจากนี้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน สามารถมอบเสื้อวิ่งลงทะเบียนแล้วเลือกบริจาคเสื้อให้กับคนพิการเพื่อแปลงเป็นเงินมูลค่า 80 บาทต่อเสื้อหนึ่งตัวร่วมบริจาคให้กับผู้พิการในด้านต่างๆต่อไป

มหิดลแถลงข่าวงานเดิน-วิ่งการกุศล"MU Charity 2020

มหิดลแถลงข่าวงานเดิน-วิ่งการกุศล"MU Charity 2020

มหิดลแถลงข่าวงานเดิน-วิ่งการกุศล"MU Charity 2020

รูปแบบการแข่งขัน
1.วิ่งชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประเภท. โอเวอร์ออล ชายและหญิง มินิมาราธอน ระยะ 10.1กิโลเมตร
2. วิ่งแข่งมินิมาราธอน 10.1กิโลเมตร ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีรุ่นอายุ 18 ถึง 29 ปี 30 ถึง 39 ปี 40 ถึง 49 ปี 50 ถึง 59 ปีและ 60 ปีขึ้นไปโดยที่1ถึง3หญิงและชายจะได้รับถ้วยรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล
3. ประเภทฟันรัน 5 กิโลเมตรเมื่อเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร 093-4564665 นิดา

มหิดลแถลงข่าวงานเดิน-วิ่งการกุศล"MU Charity 2020