จ.สุพรรณบุรี นำร่องกำจัดผักตบชวาด้วย เชื้อรา Myrothecium roridum

จ.สุพรรณบุรี นำร่องกำจัดผักตบชวาด้วย เชื้อรา Myrothecium roridum สายพันธ์ 448  เพื่อให้แม่น้ำลำคลองใสสะอาดอย่างยั่งยืน
ที่ลานวัดสามทอง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวขณะเป็นประธานเปิดโครงการกำจัดผักตบชวา โดยเทคโนโลยีชีวภาพวิธี เพื่อให้แม่น้ำลำคลองใสสะอาดอย่างยั่งยืน ว่า การที่สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดนำร่องในการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดผักตบชวา ถือเป็นเรื่องดีเพราะ ปัจจุบันการแพร่ระบาดของผักตบชวาเป็นปัญหาที่แก้ไขให้หมดไปได้ยากต้องใช้เวลา และสิ้นเปลืองทรัพยากรในการกำจัด ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้เครื่องจักรกลหรือการใช้สารเคมีหรือทั้งสองอย่างร่วมกัน ซึ่งวิธีการใช้สารเคมีนั้นมีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สัตว์น้ำ และรวมถึงมนุษย์ ดังนั้นการกำจัดผักตบชวาด้วยสารชีวภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ ซึ่งผ่านการทดสอบความเป็นพิษแล้วว่า ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สัตว์น้ำ และมนุษย์ จึงเป็นวิธีการที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ที่จะนำมาใช้เพื่อการกำจัดผักตบชวา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านอาจารย์อาร์ม อันอาร์ตงาม อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ผู้คิดค้นการกำจัดผักตบชวาโดยการใช้สารชีวภัณฑ์จากเชื้อรา Myrothecium roridum สายพันธ์ 448 กล่าวเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกับบริษัท บีเอส มายโค ไบโอเทค จำกัด จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งกลไกการทำงานนี้คือ การใช้เชื้อราที่ได้จากการเลี้ยงเพิ่มปริมาณสปอร์บนเมล็ดข้าวเปลือกนึ่งฆ่าเชื้อ นำไปฉีดพ่นบนใบผักตบชวา เชื้อราจะเข้าทำลายเซลล์เนื้อเยื่อของใบและเนื้อเยื่อส่วนอื่นๆ ของผักตบชวาเกิดการไหม้ภายใน 48 ชั่วโมง และด้วยสปอร์แขวนลอยของเชื้อรามีสารหรือเอ็นไซม์ที่เชื้อราสร้างและปล่อยออกมา ทำให้อาการของโรคพัฒนาได้เร็วโดยสามารถสังเกตอาการไหม้บนใบและต้นหลังจากการฉีดพ่น 3 วัน เชื้อรานี้สามารถเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นได้หลายเดือน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีพื้นที่ดำเนินงานในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำป่าสัก รวมระยะทาง 400 กิโลเมตร โดยเริ่มดำเนินการบริเวณคลองหน้าวัดสามทอง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี