สุพรรณบุรี ร่วมกับ คณะทำงานเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีจากเมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี (City of Music)

ที่ห้องประชุม MC ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี  นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 พระสมุห์เรวัต ชาตะเมโทร วัดเขาวังวราราม อำเภอด่านช้าง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี  (City of Music)  ร่วมกับ คณะทำงานเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีจากเมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ
ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีจากองค์การยูเนสโก(UNESCO Cities of Music) นำโดย  Ms. Alicia Smith ผู้จัดการฝ่ายศิลปะและการมีส่วนร่วมของชุมชน และ Mr. Yaw Owusu  ภัณฑารักษ์เทศกาลดนตรีนานาชาติเมืองลิเวอร์พูล พร้อมด้วย ดร.พัชรวีร์ ตันประวัติ หัวหน้าฝ่ายศิลปะและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ British Council ประเทศไทย และคณะ โดยได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อเสนอแนะ และแนวทางพัฒนาของเมืองลิเวอร์พูล  เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและผลักดันจังหวัดสุพรรณบุรี สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโก ต่อไป