หอการค้าจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ เพจเช็คอินกินกับสามพราน และบริษัท แฮงการ์บอล จำกัด แถลงข่าวจัดงาน FOOD FUN FRIENDS #Chang ChillPark #ชิลล์ไม่มีพัก

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น. ณ โรงแรมไมด้า ทวาราวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม หอการค้าจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ เพจเช็คอินกินกับสามพราน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด และบริษัท แฮงการ์บอล จำกัด แถลงข่าวกำหนดจัดงาน FOOD FUN FRIENDS #Chang ChillPark #ชิลล์ไม่มีพัก ได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่ราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานแถลงข่าว การจัดงาน
ซึ่งในระหว่างวันที่ 21-31 ธันวาคม 2562 ระหว่างเวลา 17.00-24.00 น. ณ ตลาดนัดเครื่องบิน กม.5 ต.วังตะกู อ.เมือง นครปฐม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.ส่งเสริมภาพลักษณ์ แสดงถึงศักยภาพของจังหวัดนครปฐม ตอกย้ำภาพลักษณ์นครปฐม เมืองแห่งอาหาร โดยเฉพาะอาหารประเภทสตรีทฟู้ดส์
2.ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัด กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและใช้จ่ายในจังหวัดนครปฐมมากขึ้น
3.เพื่อสร้างเม็ดเงินสะพัด กระตุ้นรายได้กับธุรกิจภาคบริการ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ของฝาก ของที่ระลึกในจังหวัดนครปฐม
4.เพื่อสร้างความสุขและส่งเสริมความสามัคคี สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่นให้ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยมหกรรมอาหารของดีประจำจังหวัด กว่า 80 ร้านค้า/ร้านขายสินค้า ของที่ระลึก ประจำจังหวัดนครปฐม กว่า 60 ร้านค้ามาร่วมจัดแสดง และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินในสังกัด บริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด