จังหวัดนครปฐม เดินหน้ารณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส ศาลายา ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง (ชานนะ เอี่ยมแสง) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางอัษฎาภร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และนายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ประชาสัมพันธ์จังหวัด ประกันสังคมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ร่วมกันเดินรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม และแจกถุงผ้าให้กับประชาชน ตามโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเชิญชวนร้านค้าต่างๆ ภายในห้างสรรพสินค้าและประชาชนผู้บริโภค หันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตลอดจนช่วยกันลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจโทษของถุงพลาสติกและโฟมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันพบว่าประเทศไทยพบขยะในทะเลเป็นอันดับ 6 ของโลก
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ 48 แห่ง เช่น โรบินสัน แมคโคร โลตัส บิ๊กซี ฯลฯ จะงดให้ถุงพลาสติก ซึ่งผู้บริโภคจะต้องนำถุงผ้าไปจับจ่ายซื้อของเอง ถ้าในช่วงระยะแรกไม่ได้นำถุงผ้าไป ท่านต้องซื้อถุงผ้าในห้างสรรพสินค้าที่ท่านไปจับจ่ายซื้อของ ทั้งนี้จังหวัดนครปฐมจะมีแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยลงพื้นที่ตลาดตามชุมชนทุกเดือน เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับประชาชน และขอความร่วมมือประชาชนทุกคนมาร่วมกันลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม เพื่อลดปริมาณขยะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไป