สุพรรณบุรี ชมรมชาวเหนือจัดงานขันโตกการกุศล ม่วนใจ๋สุพรรณสัมพันธ์ล้านนา

ที่ จ.สุพรรณบุรี ชมรมจาวเหนือได้จัดงานขันโตกการกุศล “ม่วนใจ๋สุพรรณ สัมพันธ์ล้านนา” ขึ้นที่ลานอเนกประสงค์โครงการหมู่บ้านพีพี. 9 วิลเลจ
โดยมีนายภูสิต สมจิตต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน  มีนางวาสนา เลขวัต ประธานชมรมจาวเหนือพร้อมคณะกรรมการให้การต้อนรับ
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี นางฐิติพร ศิริโกศล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน คหบดี ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ร่วมงานกันอย่างล้นหลาม
นางวาสนา เลขวัต ประธานชมรมจาวเหนือ กล่าวว่าการจัดงานขันโตกการกุศลครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวเหนือทุกสาขาอาชีพ ที่จากถิ่นฐานบ้านเกิดมาอาศัยแผ่นดินเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นเมืองอู่ข้าว อู่น้ำ ทำมาหากินและตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ไม่ค่อยมีเวลาและโอกาสกลับบ้าน ได้จัดตั้งชมรมจาวเหนือขึ้น เพื่อความรัก ความสามัคคีของพี่น้องจาวเหนือ จึงร่วมปรึกษาหารือกันถึงแนวทางการเผยแพร่ และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพี่น้องจาวเหนือ หรือชาวล้านนา ให้คงอยู่สืบไป และการจัดงานดังกล่าวยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีกัน และสำนึกในบุญคุณแผ่นดินที่ได้อาศัยทำมาหากิน จึงหาทางตอบแทนคุณแผ่นดินจึงรวมตัวกันเป็นพลังสนับสนุนหน่วยงานราชการ  ในการช่วยสังคม ผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาและความเดือดร้อนด้านต่างๆรวมทั้งงานสาธารณกุศล ในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย
 ทางด้านนายภูสิต สมจิตต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าตนขอชื่นชมพี่น้องจาวเหนือทุกท่านที่ถึงแม้จะจากบ้านเกิดเมืองนอนมาอาศัยต่างถิ่นทำมาหากินและได้ร่วมแรงร่วมใจกันด้วยความสามัคคีกันอย่างแนบแน่น จนสามารถจัดงานนี้ขึ้น นำเอาศิลปะการแสดงทางวัฒนธรรมและประเพณีพื้นถิ่น อันดีงาม ทั้งการแต่งกาย ภาษา รวมทั้งอาหาร การกิน และข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ของพี่น้องจาวเหนือและล้านนามาเผยแพร่ให้พี่น้องชาว จ.สุพรรณบุรี ได้รับชมกันได้อย่างเรียบร้อยสวยงามและสร้างความประทับใจให้กับพี่น้องชาวสุพรรณบุรี และผู้ที่มาร่วมงานบางท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้สัมผัส และเก็บเอาไว้ในความทรงจำ