จังหวัดนครปฐม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.13 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในการนี้ ทรงวางพานพุ่ม และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมชุณหะวัณ พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561 รวม 275 นาย โอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราโชวาทความสำคัญว่า “ท่านทั้งหลาย ได้ผ่านการศึกษาอบรมในขั้นพื้นฐานมาแล้วจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ นับว่าแต่ละคนมีพื้นฐานที่ดี และเชื่อว่ามีความตั้งใจอันบริสุทธิ์ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ดี หน้าที่ของตำรวจนั้น นอกจากจะต้องพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองแล้ว ยังจะต้องช่วยเหลือประชาชน ให้มีความมั่นคง มั่นใจ และปลอดภัย ในการใช้ชีวิตประจำวันด้วย เพราะฉะนั้น ตำรวจทุกคนน่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนเสียสละ และด้วยความสุจริตยุติธรรม ทั้งจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้ดี จนเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ถ้าตำรวจทั้งหลายประพฤติตน ปฏิบัติงานตามที่กล่าวนี้ให้จริงให้ตลอด ก็น่าจะมั่นใจได้ว่า จะประสบความสำเร็จในหน้าที่ทุกอย่าง สามารถเรียกได้ว่าเป็นตำรวจที่จะสามารถอำนวยความผาสุกสงบ และความมั่นคงปลอดภัย ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม – ภาพ/ข่าว