ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำพสกนิกรชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำพสกนิกรชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ อาคารศูนย์รวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพ และนำข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม 1,200 คน พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลือง ร่วมชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นับเป็นโอกาสที่พสกนิกรชาวนครปฐมได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นอกจากนี้ จังหวัดนครปฐม โดยความร่วมมือของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหัวข้อ พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เช่น ความสำคัญและความเป็นมาของพระราชพิธี องค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค นิทรรศการเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากรพะราชดำริในพื้นที่ การดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน และนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม เพื่อเปิดโอกาสให้จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนภาคส่วนต่างๆ ได้ศึกษาเกี่ยวกับพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในรัชสมัยต่างๆ ตลอดจนร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำพสกนิกรชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำพสกนิกรชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว