พิธีปิด ฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพปี 7

ที่สนามกีฬาโรงเรียนบรรหาร-แจ่มใสวิทยา 1 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 7 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ –๑3 มกราคม ๒๕๖๓
โดยนายบุญชู กล่าวว่าแสดงความยินดีแก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละรุ่นพร้อมทั้งนักกีฬายอดเยี่ยม ผูกสอนยอดเยี่ยมและทีมยอดเยี่ยมในแต่ละตำแหน่ง และสำหรับทีมที่ไม่ได้รับรางวัลในการแข่งขันในครั้งนี้ขอเป็นกำลังใจและขอให้ไปทำการฝึกซ้อมและพัฒนาฝีมือให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อที่จะได้ทำการแข่งขันในปีต่อๆไป เพราะการเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ดีส่งผลให้สุขภาพแข็งแรง และเกิดพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยความมุ่งหมายที่แท้จริงของกีฬา คือ ส่งเสริมให้เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา เล่นกีฬาอย่างมีระเบียบวินัย การแข่งชันกีฬายอมจะมีแพ้ และชนะ ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าต้องรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและแข่งขันกันอย่างถูกต้องตามกฎกติกา

ทั้งนี้ ดิวิชั่น 1 ได้แก่  ทีมโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 รางวัลชนะเลิศ  โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวน  36 ทีม  ซึ่งแข่งขันแบบดิวิชั่น จะนำผลการแข่งขันของปีที่ 6 มาเป็นเกณฑ์ในการจัดดิวิชั่น