โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี ร่วม แข่งขันเชิดสิงโตปีนเสาดอกเหมยที่ประเทศฮ่องกง

นางสมจิต บุญคงเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจากองค์กรกีฬาเชิดสิงโตจากเมืองฮ่องกงเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศจีน Hong Kong Chinese Martia! Arts Dragon & Lion DanceAssociation LTD. เพื่อการจัดส่งทีมสิงโตไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Hong Kong Luminous  Dragon & Lion Dance Championship 2020 ระหว่างวันที่ 9- 14มกราคม 2563
ในการนี้ สมาคมกีฬาวูซูแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านักศึกษาในสังกัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นทีมสิงโตที่มีขีดความสามารถที่ดี เนื่องจากเคยได้รับการฝึกสอนจากผู้ฝึกสอนสิงโตจากต่างประเทศ อีกทั้งเคยส่งทึมเข้าร่วมการแข่งขัน กับสมาคมด้วยดีตลอดมา ดังนั้น คณะกรรมการคัดเลือกนักกีฬา จึงมีมติเห็นควรสนับสนุนให้ทีมสิงโตโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขัน โดยสมาคม เป็นผู้สนับสนุนตลอดรายการ

โดยมีนักกีฬาชุดเล็กและเจ้าหน้าที่ จำนวน 8 คน ได้แก่ นายอาคม พรหมวาศ ผู้ฝึกสอน  /นายธัญวิชญ์  ปริยะประพันธ์  ผู้เล่นหัว/ นายเกษมสันต์  แก้ววิชิต ผู้เล่นหาง /นายภาสกร วิทยายนต์ /นายณัฐดนัย วราห์คำ/ นายวรวิทย์  อินโต /ณัฐพงษ์  วราห์คำ และนายธัชพล พรหมวาศ อุปกรณ์มโหรี

          สำหรับผลการแข่งขัน รอบแรก ได้คะแนน 8.83 และในรอบ FINAL ได้คะแนน 7.93 อยู่ในอันดับ 7  ซึ่งมีการปิดไฟ ทั้ง STADIUM สปอตไลท์ ฉายเฉพาะ เสาสิงโต เท่านั้น ซึ่งทีมสิงโตจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีถือว่าทำดีที่สุดแล้ว  ที่สำคัญ เสียงเชียร์ THAILAND ดังทั้ง STADIUM   ทั้งนี้ ทีมสิงโตโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันที่ประเทศจีนระหว่างวันที่ 2 -5 กุมภาพันธ์ 2563 อีกด้วย