ที่ปรึกษา รมต.ก.แรงงาน ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ที่สุพรรณบุรี

รศ.ดร.จักษ์ พันธุ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ วัน สต๊อป เซอร์วิส  หมู่บ้าน พีพี 9 อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมกล่าวว่า ในภาพรวมของผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวที่มาแจ้งจดทะเบียนในรอบนี้ ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ ซึ่งในหลายจังหวัดที่มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One stop Service) ถ้าเกิดในบางจังหวัดที่ ผู้ว่าประเมินมีจำนวนแรงงานต่างด้าวที่ไม่เยอะมากนัก อาจจะไม่จำเป็นต้องมีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One stop Service) ก็ได้ ตามแต่จังหวัดนั้นๆ แต่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นได้มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One stop Service) คอยให้บริการ ทำให้ผู้ประกอบการทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าว ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

        นอกจากนี้อยากจะของฝากถึงผู้ประกอบการทุกท่านให้ทราบโดยทั่วกัน ถึงแม้เวลาจะกำหนดเปิดบริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One stop Service) ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ก็ตามแต่ อยากให้ทุกคนรีบดำเนินการโดยเร็ว เพราะในช่วงท้ายๆ เวลากำหนดการอาจจะมีกรณีแรงงานเพิ่มมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้มีเจ้าหน้าที่ให้บริการมาจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นทางปกครอง ตม.ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และสาธารณสุข โดยร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเข้ามาช่วยกันทำงาน ถือเป็นการทำงาน เพื่อพี่น้องคนไทย และชาวต่างด้าวที่มาทำงานอยู่กัน