สุพรรณบุรี เดินแบบการการกุศล “เจิดจรัสพัสตราภรณ์ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์”ระดมทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

ชมรมแม่บ้านมหาไทยสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเดินแบบการการกุศล “เจิดจรัสพัสตราภรณ์  งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์” ระดมทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
ที่เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563 พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ นายนิมิต  วันไชยธนวงษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงษ์  ในนามประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในการเดินแบบการการกุศล “เจิดจรัสพัสตราภรณ์  งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส สำหรับเป็นทุนการศึกษา แก่เด็กที่เรียนดีในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง 1 ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จัดขึ้น

ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส แล้ว ยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน คหบดีแต่ละอำเภอ ทั้ง 10 อำเภอ

นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นความสวยงามของผ้าพื้นเมืองของสุพรรณบุรี ที่มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งผ้าทอโบราณ ที่ทีมีดัดแปลงการตัดเย็บให้เข้ากับยุคสมัย ซึ่งสามารถสวมใส่ได้ทั้งเด็ก วัยรุ่นหนุ่มสาว และผู้ใหญ่ อีกทั้งการออกแบบดีไซด์การตัดเย็บมีความลงตัว สู่มาตรฐานสากลของโลกในอนาคต  แต่ยังคงความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของลายผ้าของจังหวัดสุพรรณบุรี