ผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม อาการดีขึ้น

ผู้ป่วยปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 รักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม อาการดีขึ้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีเกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงจากปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ผู้ป่วยที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลอาการดีขึ้น
วันที่ 22 มกราคม 2563 นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ให้สัมภาษณ์ว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีเกิดโรคปอดอักเสบรุนแรงจากปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จัดระบบเฝ้าระวัง คัดกรองผู้ป่วย การดูแลติดตามรักษาอย่างเป็นระบบ ขอให้มั่นใจว่าสถานบริการและทุกโรงพยาบาลในจังหวัดนครปฐม มีการดำเนินการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และได้ปฏิบัติตามข้อสั่งการให้มีการเฝ้าระวังทั้งในส่วนของตัวบุคลากรทางการแพทย์ในทุกระดับ ให้มีการป้องกันตนเอง และการป้องกันตัวผู้ป่วย และมีกระบวนการที่เข้มข้นในการเฝ้าระวัง คัดกรองผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงทุกคน

สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากเมืองอู่ฮั่น รักษาตัวในห้องผู้ป่วยแยกโรคความดันลบ โรงพยาบาลนครปฐม ขณะนี้ผู้ป่วยอาการดีขึ้น แต่เนื่องจากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง จึงต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และมีการติดตามดูแลญาติและผู้สัมผัสที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งตัวอย่างตรวจซึ่งผลตรวจพบว่าทุกคนซึ่งผลไม่พบเชื้อดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ที่เดินทางมาจากอู่ฮั่น ภายใน 14 วัน เมื่อมีอาการไข้ ไอ จาม น้ำมูก ปวดหัวตัวร้อน หายใจเหนื่อยใจหอบ. ให้มาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมแจ้งอาการและประวัติการเดินทาง เพื่อการดูแลรักษาที่ถูกต้อง หากมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่ 1422