จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีจังหวัดนครปฐม 2563

จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีจังหวัดนครปฐม 2563

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม ร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครปฐม ส่วนราชการทุกส่วนราชการในจังหวัดนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี กำหนดจัดงาน เทศกาลอาหารผลไม้และของดีนครปฐม ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563 หรือหอการค้านครปฐมแฟร์ 2020 ระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2563 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงสินค้า ผลผลิตด้านการเกษตรและอาหารนานชนิด ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัด ในสาขาอาชีพต่างๆ ทั้งผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การบริการ และการท่องเที่ยว ให้เกิดการพัฒนาแข่งขันในด้านการตลาด นอกจากนี้ยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐ ในด้านเศรษฐกิจพอเพียง และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้น

จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีจังหวัดนครปฐม 2563
นายพัลลภ เวศย์วรุตม์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ภายในงานผู้บริโภคจะได้พบกับการออกร้าน การจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเกรดพรีเมี่ยม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยานยนต์ ปศุสัตว์ จำหน่ายในราคาพิเศษและมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกินหมูย่าง ข้าวหลาม ลูกชิ้นจัมโบ้ กล้วยหอมยักษ์ เฉาก๋วย ขนมจีนน้ำยาตาโต ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของดีในจังหวัด โดยจัดให้มีการแข่งขันทุกวัน นักท่องเที่ยวและผู้บริโภคนอกจากจะได้สัมผัสกับอาหารเลิศรสในราคาย่อมเยาแล้ว ยังได้ชมการแสดงของนักเรียนจากสถาบันการศึกษาในจังหวัด นิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งอาหารโต๊ะจีนสุดยอดเมนูเด็ด ราคาพิเศษ 1,699 บาท และราคาคุณภาพ 2,000 บาท จากชมรมโต๊ะจีนนครปฐม มาบริการในทุกวันอีกด้วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสั่งจองโต๊ะจีน ได้ที่ สำนักงานหอการค้าจังหวัดนครปฐม ตามวันเวลาราชการ 034-254647,034-210230,254231 ,081-2947950, 096-8588870, 081-8039753

จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีจังหวัดนครปฐม 2563

จังหวัดนครปฐม กำหนดจัดงานเทศกาลอาหารผลไม้และของดีจังหวัดนครปฐม 2563