นครปฐม หลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม มอบจอแอลอีดี 4 จอใหญ่ให้กับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม

นครปฐม หลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม มอบจอแอลอีดี 4 จอใหญ่ให้กับคณะสงฆ์จังนครปฐม

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมได้ประโยชน์มากมายที่หลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม มอบจอแอลอีดีรวม 4จอใหญ่ ให้กับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม จำนวนกว่าสองล้านบาท ไว้ใช้สนองงานคณะสงฆ์ โดยติดตั้ง ณ อาคารราชวิริยาลังการ และอาคารพระเทพศาสนาภิบาล วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อาคารละ 2 จอ ซึ่งเป็นสถานที่ประชุมคณะสงฆ์ รวมทั้ง จัดการอบรมในงานด้านต่างๆของคณะสงฆ์ ทั้ง ของคณะสงฆ์ภาค 14 และคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม รวมทั้งเป็นที่จัดงานสำคัญระดับประเทศ อย่างเช่น โครงการสร้างความปองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5 ซึ่งหลังจากได้มีการติดตั้งและใช้จอแอลอีดี ถือว่าได้ประโยชน์มากมาย เมื่อมีการใช้สถานที่อาคารดังกล่าว จัดกิจกรรมต่างๆจะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

นครปฐม หลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม มอบจอแอลอีดี 4 จอใหญ่ให้กับคณะสงฆ์จังนครปฐม

นครปฐม หลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม มอบจอแอลอีดี 4 จอใหญ่ให้กับคณะสงฆ์จังนครปฐม
ซึ่งทางด้านพระธรรมโพธิมงคล รักษาการเจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี ได้มอบใบประกาศคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมถวายแด่ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ที่ได้มอบจอแอลอีดีให้กับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ในงานกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป และพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 14 ยังได้กล่าวชื่นชมและยกย่องความเสียสละที่พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ที่ได้สนับสนุนมอบอุปกรณ์สำนักงาน จอแอลอีดี จำนวน 4 จอ มูลค่า กว่าสองล้านบาท ให้กับคณะสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวงอีกด้วย