สุพรรณบุรี แจกทอง มูลค่า 9 แสนบาท งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ปี 2561

จังหวัดสุพรรณบุรี แจกทองคำ 36 รางวัล มูลค่า 9 แสนบาท จากบัตรผ่านประตูและชมยุทธหัตถี งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 25601

ที่ลานโพธิ์พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และนางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานจับรางวัล ชิ้นส่วนบัตรผ่านประตูเข้างาน และบัตรชมการแสดงยุทธหัตถี ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 โดยมีนายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานกรรมการจับรางวัล พร้อมด้วยนายนพฤทธิ์ ศิริโกสน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี นายอำเภอดอนเจดีย์ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมพิธีและเป็นสักขีพยาน การจับรางวัล เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ตามที่มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ได้ออกบัตรผ่านประตูเข้างาน และชมการแสดงยุทธหัตถี ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 บัดนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จับรางวัลทวีโชค โดยมีรางวัลรวมถึง 36 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 ทองคำมูลค่า 200,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รางวัลที่ 2 ทองคำมูลค่า 50,000 บาท จำนวน 4 รางวัล รางวัลที่ 3 ทองคำมูลค่า 20,000 บาท จำนวน 10 รางวัล และรางวัลที่ 4 ทองคำมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 20 รางวัล

โดยผู้ที่โชคดีรางวัลที่ 1 ได้รับทองคำมูลค่า 200,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ หมายเลข 080472 สุดารัตน์ กาฬภักดี และหมายเลข 037962 ไชยศ สุวรรณศร และผู้ที่ถูกรางวัลที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 สามารถตรวจสอบและมารับรางวัลได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035 – 535375 หมดเขตรับรางวัล วันที่ 12 มีนาคม 2561 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์