สุพรรณบุรี ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประชาชน รอบชิงชนะเลิศ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563

ที่เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563 พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการมอบรางวัลประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประชาชน รอบชิงชนะเลิศ  งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์  ประจำปี 2563 เมื่อค่ำวานนี้(26 ม.ค.63) ซึ่งจัดโดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  ซึ่งผลการตัดสิน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวรัญญู นักทำนา.  รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินสด  10,000.-บาท /  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ได้แก่ นางสาวชนันชิดา สมีรักษ์  รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินสด 7,500.-  พันบาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางสาวพิมพ์วลัญช์ ดุษฎีปรีชา  รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินสด 5,000.- พันบาท และรางวัลชมเชย 7 รางวัล รับเงินสด 2,500.- พันบาท  และมีนักร้องรับเชิญ ใบเตย กิ๊กดู๋สงครามเพลง  และแคท อทิตยา
โดยมีคณะกรรมการในการตัดสิน ได้แก่ นายประยุทธ โอสธิรกุล วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี นายสุเทพ ปานเพ็ชร ประชาสัมพันธ์ อบจ.สุพรรณบุรี  /ดร.สมศักดิ์  ยิบพิกุล ผู้บริหารเวลาภาคเอกชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี  /ว่าที่ ร.อ.สมชาย  แก้วเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดลำตะเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ ที่ เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563 ในวันที่ วันที่ 27 ม.ค. 2563 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้นำท้องที่ / ท้องถิ่น และศิลปิน.รังษี  เสรีชัย  และนุ๊ก เพชรมณี ศรีสุพรรณ./และ วันที่ 28 ม.ค. 2563 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งนักเรียน และนักศึกษา รอบชิงชนะเลิศ และศิลปิน ฮาย  ชุติมา และนุ พุฒิวัฒน์ ลูกทุ่งไอดอลวันที่ 29 ม.ค. 2563 การประกวดแตรวง และการแสดง ยุทธหัตถี