สุพรรณบุรี มทบ.17 มอบของเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

พล.ต.วสุ เจียมสุข ผบ.มทบ.17 มอบหมายให้ ชุด ชป.จว.ส.พ.(มทบ.17) ร่วมกับ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.พิหารแดง) อ.เมืองสุพรรณบุรี โดย พระครูสุมนต์วิริยคณ ประธานหน่วยอบรม และ คณะสงฆ์ตำบลพิหารแดง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง ผู้นำชุมชน แพทย์ประจำตำบล และ อสม. ประจำตำบลพิหารแดง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบข่าวสารอาหารแห้งให้แก่ คนชรา ผู้พิการ ทุพพลภาพ ประจำเดือน มกราคม จำนวน 5 ราย
ประกอบด้วย น.ส.สุภา เล็กวงศ์ไพบูลย์ อายุ 81 ปี ป่วยเป็นโรค เบาหวาน ความดัน ไขมัน นางสุพร เพชรวัตร อายุ 78 ปี ป่วยเป็นโรคความดัน ไขมัน

นายจำรัส ศาสตร์เณร อายุ 89 ปี ป่วยเป็นโรค ความดัน ไขมัน สมองเสื่อม นางรอด รุกขชาติ อายุ 73 ปี ป่วยเป็นโรค ความดัน ไขมัน และนายบุญเกิด ยวนจิตต์ อายุ 87ปี ป่วยเป็นโรค เบาหวาน ความดัน ไขมัน

ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีความรู้สึกว่าไม่ได้อยู่โดดเดียวในสังคมและมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไป