รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดทางหน้าผาก ให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้คัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น และด่านตรวจ/จุดสกัด ผู้เดินทาง เสี่ยง COVID-19 ที่สุพรรณบุรี

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดทางหน้าผากเพื่อให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้คัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น และด่านตรวจ/จุดสกัด เฝ้าระวัง สังเกตผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ที่สุพรรณบุรี
วันนี้ (26 มี.ค. 2563) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดทางหน้าผาก จำนวน 100 เครื่อง  โดยนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอทั้ง 10 อำเภอ ร่วมรับมอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ในการวัดไข้ ตรวจสอบอาการของบุคลากรในสังกัดหน่วยงาน และคัดกรองประชาชนที่มาติดต่อราชการในอำเภอ รวมทั้งใช้ในการปฏิบัติงานในด่านตรวจ/จุดสกัด เฝ้าระวัง สังเกตผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยนายวราวุธ  กล่าวว่า ได้นำเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดทางหน้าผาก มาส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลทุกแห่งใน จ.สุพรรณบุรี เพื่อให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้คัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น และมอบให้แก่ ผู้ว่าราชการ จ.สุพรรณบุรี นายอำเภอ ทั้ง 10 อำเภอใน จ.สุพรรณบุรี ผู้บังคับการจังหวัดสุพรรณบุรีและสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 แขวงทางหลวงสุพรรณบุรี และ ส.ส.สรชัด สุจิตต์ ไว้ใช้วัดไข้ ตรวจสอบอาการบุคลากรในสังกัดหน่วยงาน  ซึ่งในยามวิกฤติแบบนี้ สิ่งสำคัญที่สุดคือกำลังใจ และการช่วยเหลือกันจากทุกภาคส่วน พี่น้องประชาชนท่านใด หรือ บริษัทไหน ที่มีกำลังทรัพย์พอจะสนับสนุนเงินหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ก็สนับสนุน หรืออย่างน้อยที่สุด เพียงแค่ท่านเก็บตัวอยู่บ้านอย่างเคร่งครัด งดพบปะ สังสรรค์ ไปมาหาสู่กัน ในช่วงที่เรากำลังต่อสู้ควบคุมการระบาดของโรคCovid-19 ก็ถือว่าได้ช่วยเหลือประเทศชาติและตัวคุณเองไปพร้อมๆกัน

 

************************************************

เฉลียว/ข่าว/พิมพ์  สวท.สุพรรณบุรี

มี.ค..63

ข่าวสุพรรณบุรี