กรรมาธิการการสาธารณสุข ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการส่งเสริมภาคเกษตรอินทรีย์ ที่สุพรรณบุรี
ประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการส่งเสริมภาคเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข นายสรชัด สุจิตต์ สส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข นายวรงค์ รุ่งเรือง สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผอ.สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ นายเทิดศักดิ์ จารุจารีต หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุข จ.สุพรรณบุรี นายสามารถ หนูทอง ชาวนาเกษตรอินทรีย์ อ.ศรีประจันต์ พร้อมคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการส่งเสริมภาคเกษตรกรอินทรีย์และสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่โรงพยาบาลอู่ทอง และ เทศบาลตำบลบ้านดอน

นายสรชัด สุจิตต์ สส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข กล่าวว่าเราต้องปรับในเรื่องของ News Normal ใหม่ ประเทศไทยเราพึ่งพิงเศรษฐกิจจากต่างประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑ์ยา และประเทศที่เจริญทั้งหลายมียาเป็นรายได้หลักอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา ยาจึงเป็นปัจจัย 4 อันสำคัญของคนไทย จริงๆแล้วยาสมุนไพรในประเทศไทยไม่ได้ด้อยไปกว่าประเทศอื่น เรามีสมุนไพรที่มีความหลากหลายมากมาย ตำหรับยาเก่าหลายๆตัว เราสามารถมาพัฒนาเป็นยารักษาโรคที่งดการนำเข้าได้ และพื้นสมุนไพรไม่ได้เป็นเพียงแค่ยาเท่านั้น แต่จริงๆแล้วเป็นอาหารการกินที่อยู่ในพื้นฐาน ทำให้คนไทยมีภูมิที่เหมาะสมในสภาพของสังคม ดังนั้นในอนาคตเราจะต้องพัฒนาให้เกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตที่มากขึ้น ไม่ใช่ปลูกข้าวมารัฐบาลก็เสียงบประมาณของการส่งน้ำ เรื่องของการสนับสนุนปัจจัยการผลิต รวมถึงเรื่องอุดหนุนการยกระดับของราคา ทั้งผ่านโครงการประกันราคาหรือจำนำก็ดี ซึ่งไม่ได้เกิดความยั่งยืน แต่มองว่าทำอย่างไรก็ตาม มองว่าพืชสมุนไพรวันนี้สุพรรณบุรีเองมีเอกลักษณ์ดีๆหลายอย่าง มีตำหรับยาโบราณที่ดีๆในพื้นที่ จากข้อมูลสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ได้ส่งข้อมูลมาว่าในจังหวัดสุพรรณบุรี มีพืชสมุนไพรไม่ต่ำกว่า 200 วงศ์สมุนไพร ที่สามรถจะส่งเสริม แต่ขบวนการส่งเสริมนั้นคนจะไปใช้อย่างไร

จึงได้เชิญคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข เดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพราะเรามีการเดินงานด้านสมุนไพรในสุพรรณบุรีค่อนข้างเยอะมาก อย่างเช่นที่ รพ.อู่ทอง ได้มีการผลักดันยาสมุนไพรมาเพื่อการรักษามานานแล้วและยังมีตำหรับยามากมายที่เอามาใช้ ซึ่งจะทดแทนยานำเข้าจากต่างประเทศได้มากมาย เราจึงต้องส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกสมุนไพร รวมทั้งบทบาทขององค์กรส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมและรวบรวมผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรและส่งพืชสมุนไพรตรงนี้เข้าสู่โรงงาน ที่โรงพยาบาลอู่ทอง เพื่อนำผลิตเป็นยา โยเฉพาะในปีที่ผ่านมายุทธศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีการผลักดันตั้งงบประมาณมาขยายวงงานสมุนไพรให้ที่ รพ.อู่ทองอีกด้วย

ด้านวรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุข จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่าในระยะแรกจะมีสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพจะมาเป็นพี่เลี้ยงในการส่งเสริมภาคเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ เมื่อส่งเสริมได้ผลก็จะลดพื้นที่ทำนา โดยตั้งเป้าไว้ว่าสุพรรณบุรีจะเป็นศูนย์กลางของสมุนไพรภาคกลางต่อไป