เริ่มแล้ว มหกรรมสินค้าสัตว์น้ำ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 1 เพิ่มมูลค่าส่งเสริมข่องการตลาด แบบ New Normal ที่สุพรรณบุรี

ค่ำวันนี้(11 ก.ย.63) ที่ตลาดพอเพียง ด้านหลังสถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาหลักเมือง อ.เมืองสุพรรณบุรี นายชูชีพ พงษ์ไทย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวชื่นชม การจัดงานมหกรรมสินค้าสัตว์น้ำ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 1 ประกอบจังหวัด ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2563 ว่า
ถือเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบทั้ง 3 จังหวัดโดยตรงที่ได้นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำแปรรูปมาจำหน่ายเอง รวมถึงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้รู้จัก ซึ่งปัจจุบันการตลาดในยุค New Normal
ที่เกษตรกรจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างมากหลังจากในช่วงต้นปีที่เกิดวิกฤติจากการแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกษตรกรได้รับผลกระทบอย่างมากไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้
ซึ่งรัฐบาล จังหวัดและภาคส่วนต่างๆ ได้ช่วยเหลือเกษตรกรในหลายๆรูปแบบ ณ ตลาดพอเพียงแห่งนี้ก็เช่นกัน เกษตรกรสามารถนำกุ้งก้ามกรามและผลผลิตอื่นๆมาจำหน่ายและได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค จนสามารถจำหน่ายกุ้งก้ามกรามได้กว่า 60 ตัน ที่สำคัญ ยังเป็นช่องทางหนึ่ง ที่เกษตรกรและผู้ประกอบการภาคเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะได้ต่อยอดธุรกิจเครือข่าย การพัฒนาและสร้างแบรนด์ของตัวเอง ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการตลาด เพิ่มมูลค่าและช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำให้มากยิ่งขึ้น
ด้านนายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ ว่าได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดงานจากบริษัท หลักเมืองถาวร จำกัด  โดยกิจกรรมภายในงานว่า ประกอบด้วยแสดงนิทรรศการผลงานของหน่วยงานราชการ /การจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตแปรรูป /การจำหน่ายอาหาร โดยใช้วัตถุดิบสดๆจากฟาร์มเกษตรกร /
การแข่งขันประกอบอาหารมนูปลาสลิดแดดเดียวทอด และที่ใช้วัตถุดิบจากกุ้งก้ามกราม และปลาสลิด และการแข่งขันกินกุ้งกินปลาซึ่งสร้างความสนุกสนานแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง