ตรัง จัดโครงการ “เครือข่าย คบจ.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามวิถีชุมชนคนตรัง”

คบจ.ตรัง จัดโครงการ “เครือข่าย คบจ.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามวิถีชุมชนคนตรัง”  เพื่อผลักดันกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป็นผู้ผลิตเครื่องแกงตำมือบ้านหัวหิน

ที่กลุ่มเครื่องแกงตำมือบ้านหัวหิน  ชุมชนบ่อน้ำร้อน ตำบลบ่อน้ำร้อน  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง  นายชาญยุทธ  กาญจนพรหม  ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดตรัง  พร้อมด้วย คณะ คบจ.ตรัง  ร่วมเปิดโครงการ “เครือข่าย คบจ.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามวิถีชุมชนคนตรัง”  เพื่อผลักดันกลุ่มผู้ผลิตชุมชนเป็นผู้ผลิต  ผู้ประกอบการ OTOP  เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม  ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ “ประชารัฐสร้างไทย” ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ผู้ประกอบการ ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยวิถีของชุมชน สามารถแก้ไขเรื่องของความเลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพที่ดี สร้างรายได้ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ ภายใต้กลไก “3 สร้าง” ประกอบด้วย สร้างอาชีพ ความรู้, สร้างตลาด และสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่ง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

สำหรับกลุ่มเครื่องแกงตำมือบ้านหัวหิน  จะมีเครื่องแกงตำมือ 3 ชนิด มีแกงส้ม แกงพริก และแกงเผ็ด ซึ่งตำมือด้วยครกหินรสชาติแบบชาวใต้แท้และรสชาติไว้แบบดั้งเดิม  ซึ่งใช้วัตถุดิบในพื้นที่ เช่น ขมิ้น ตะไคร้ พริกขี้หนู ที่สมาชิกปลูกเองในพื้นที่ จึงมีความสด สะอาด ปลอดภัย ยกเว้นขมิ้นบางช่วงที่ขาดตลาดต้องสั่งชื้อจากจังหวัดใกล้เคียง  ซึ่งได้รับความนิยมจากลูกค้า  เพราะเครื่องแกงตำมือที่นี่เก็บไว้ได้นานโดยไม่ใช้สารกันบูดแต่อย่างใด