สุพรรณบุรี ผนึกกำลังทุกภาคส่วน รวมใจกัน ส่งทีมเข้าร่วมประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ในงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563

วันนี้ (15 ก.ย. 2563) ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

          นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นพ.วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นายชัยยศ อยู่ทรัพย์ แรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี  ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรี ในกิจกรรมการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 ซึ่งชมรม TO BE NUMBER  ONE ของจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านเข้ารอบการประกวด ระดับประเทศ ดังนี้

  1. ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE
  2. ประเภทอำเภอ TO BE NUMBER ONE ได้แก่ อำเภอบางปลาม้า
  3. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ได้แก่ ชุมชนบ้านบางแม่หม้าย อำเภอบางปลาม้า, ชุมชนบ้านกล้วย อำเภอศรีประจันต์
  4. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอบางปลาม้า ,โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง
  5. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในหน่วยราชการ ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ,สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี
  6. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี (โรงงานน้ำตาลสามชุก)