บขส.ภูเก็ต เปิดใช้บริการระบบคิวรถรับจ้างสาธารณะอัติโนมัติ

บขส.ภูเก็ตเปิดใช้ตู้กดบัตรคิว รถโดยสารสาธารณะ เพื่อระเบียบการให้การบริการผู้โดยสารเเละนักท่องเที่ยว

ช่วงเช้าวันนี้(16มี.ค.2561) ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่2 นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลรัษฏานายภูวิศ เพชรขาว หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาลตำบลรัษฏา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีเกียรติกลุ่มสหกรณ์บริการรถยนต์รถรับจ้างบขส.ภูเก็ตจำกัด กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ รถจักรยานยนต์รับจ้างรัษฏา นายสถานีบขส.ภูเก็ตและสื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิดใช้ บริการระบบคิวรถรับจ้างสาธารณะอัตโนมัติตามโครงการ”การเรียกใช้บริการรถรับจ้างสถานะทางเลือกใหม่ของผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต” แก้ไขปัญหาด้านการบริการรถรับจ้างสาธารณะแกผู้โดยสาร โดยดำเนินการ

1. ตั้งจุดบริการร่วมโดยจะจัดทำเป็นเคาน์เตอร์ไว้บริการสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเรียกใช้บริการรถโดยสารรับจ้างสาธารณะทุกประเภทตรงบริเวณประตูทางเข้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งตั้งอยู่ด้านในอาคารบริเวณชานชาลารถขาเข้า

2.ติดตั้งเครื่องจัดการระบบคิวอัตโนมัติจำนวน 2 เครื่อง
เครื่องดังกล่าวสามารถจัดระบบโดยโปรแกรมอัตโนมัติและมีเมนูต่างๆที่กำหนดให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาโดยสาร รถประจำทางเพื่อจะเดินทางออกไปยังทางออก สู่ภายนอกอาคารสถานีเมื่อต้องการที่จะเรียกใช้รถบริการ หรือเดินไปยังที่จอดรถยนต์ของสถานีสามารถที่จะกดปุ่มตัดสินใจเลือกใช้บริการรถรับจ้างสถานะรายการต่างๆได้ตรงตามที่ต้องการ ซึ่งในเครื่องจัดการระบบคิวอัตโนมัตินี้ จะมีปุ่มกดให้ผู้ใช้บริการผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการในแต่ละประเภท

นอกจากนี้ยังติดตั้ง เครื่องสแกนลายนิ้วมือติดตั้งจอแสดงผล LCD จัดทำป้ายบิลบอร์ดแสดงตารางอัตราค่าโดยสาร ติดตั้งเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การใช้บริการ อีกด้วย