เทศบาลนครนครปฐม กำหนดงานประเพณีสงกรานต์61 มหาสงกรานต์ชื่นฉ่ำดำหัวเล่นน้ำปฐมนคร

เทศบาลนครนครปฐม กำหนดงานประเพณีสงกรานต์61 มหาสงกรานต์ชื่นฉ่ำดำหัวเล่นน้ำปฐมนคร

วันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม นายหมวดโทเอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม เป็นประธาน การประชุมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีรองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลนครนครปฐม พร้อมหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วย องค์กร สโมสร หน่วยงานเอกชน บริษัทห้างร้าน สถานศึกษาต่างๆ ตลอดจนประธานชุมชน คณะกรรมการ และ อสม.เทศบาลนครนครปฐม เข้าร่วมในการประชุม

เทศบาลนครนครปฐม กำหนดงานประเพณีสงกรานต์61 มหาสงกรานต์ชื่นฉ่ำดำหัวเล่นน้ำปฐมนคร

นายหมวดโทเอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม เผยว่า ด้วยเทศบาลนครทางเทศบาลนครนครปฐม ร่วมกับ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม จัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 วันที่ 13,15,15 เมษายน 2561 รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ มอบของที่ระลึกให้กับหน่วยงานที่ร่วม

เทศบาลนครนครปฐม กำหนดงานประเพณีสงกรานต์61 มหาสงกรานต์ชื่นฉ่ำดำหัวเล่นน้ำปฐมนคร

โดยวันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.มีขบวนแห่พระร่วงน้อย รวมทั้งแห่ขบวนสงกรานต์ ตั้งขบวน ณ ถนนทิพากร ซอย 1 ถึง ซอย 5 ขบวนแห่ เคลื่อนขบวนไปยังองค์พระปฐมเจดีย์

การจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อให้เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นคุณค่าของประเพณี วัฒนธรรมไทย เป็นการส่งเสริมฟื้นฟู เผยแพร่ และรักษาประเพณีสงกรานต์ไว้ให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม

ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ห้างร้าน สโมสร บริษัทและประชาชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ จึงได้จัดการประชุมครั้งเตรียมงานนี้ขึ้น เพื่อปรึกษาหารือ ให้การจัดงานประเพณีสงกรานต์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ไฮไลท์สำคัญของงานสงกรานต์ เทศบาลนครนครปฐม วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 ตั้งแต่ เวลา 13.30 น.จะพิธีเปิดงานถนนสายสงกรานต์ ประจำปี 2561 บริเวณถนนราชดำเนิน หรือถนนต้นสน ให้ประชาชนทั่วไปทางชาวจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงได้มาร่วมเล่นน้ำดำหัว เพื่อคลายความร้อนกัน

ผู้สื่อข่าวได้เสนอว่า กิจกรรมงานสงกรานต์ ครั้งนี้ของเทศบาลนครนครปฐม ขอเสนอให้ใช้ชื่องานว่า “มหาสงกรานต์ชื่นฉ่ำดำหัวเล่นน้ำปฐมนคร” อยากเห็นภาพของถนนต้นสนหรือถนนราชดำเนินที่ใช้เป็นถนนสงกรานต์ มีสัญลักษณ์เป็นกระบอกข้าวหลามเทียมขนาดยักษ์ตั้งเป็นทิวแถวยาวตั้งแต่ต้นถนนจนสุดท้ายถนนสองฟากทาง เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมว่า”ถนนข้าวหลามงามตา มหาสงกรานต์ ปฐมนคร” โดยในกระบอกข้าวหลามเทียมนั้น บรรจุน้ำ มีก๊อกให้ประชาชนสามารถเปิดนำน้ำไปเล่นได้.

พิราบ5   ภาพ / ข่าว