นักเรียนโรงเรียนวัดยาง ดีใจพบผู้ว่า ตาม โครงการ ผู้ว่าฯมาหานะเธอ

วันนี้(16 ต.ค.63) บรรยากาศที่หน้าเสาธง โรงเรียนวัดยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี  เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ของบรรดานักเรียน   โดย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี

ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โรงเรียนวัดยาง ตามโครงการ ผู้ว่าฯมาหานะเธอ ครั้งที่ 1 โดย ผวจ.สุพรรณบุรี ได้เข้าพบปะพูดคุยกับครูและผู้ปกครองที่ห้องประชุมของโรงเรียน โดยฝากโรงเรียนและชุมชนร่วมกัน พูดคุยกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน เอื้ออารีต่อกัน เพื่อให้เด็กได้สัมผัสถึงความรัก ความสามัคคี ความสุข และเติบโตมาเป็นคนที่มีจิตใจดี เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง จากนั้น ผวจ.สุพรรณบุรีได้ร่วมเคารพธงชาติ และสวดมนต์ร่วมกับนักเรียน พร้อมกล่าวให้โอวาท ทักทาย พูดคุย กับนักเรียนอย่างเป็นกันเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออก ร่วมตอบคำถาม พร้อมมอบรางวัล ซึ่งเรียกความสนใจจากเด็ก ๆ ได้อย่างดี

ทั้งนี้ ได้ฝากเด็ก ๆ ให้ยึดหลักปฏิบัติ 3 ข้อ คือ สุขกาย หมายถึงเอาของดีเข้าร่างกาย เช่น อาหารดี ๆ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  /สุขใจ หมายถึง ให้รักษาศีล 5 อยู่เสมอ   และ มีเงินใช้ไม่ขัดสน หมายถึง ให้ตั้งใจเรียน เชื่อฟังครู  เชื่อฟังพ่อแม่ เพื่อให้มีอนาคต มีอาชีพที่ดี

อย่างไรก็ตาม ชุมชนคือหัวใจสำคัญ หากชุมชนมีความรัก ความสามัคคี เป็นต้นแบบที่ดี เด็กๆ จะซึมซับและเป็นคนดีของชุมชนต่อไป