โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร คว้ารางวัลชนะเลิศเต้น TO BE NUMBER ONE สุพรรณบุรี

ที่โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  โดยมีนายบุญชู  จันทร์สุวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานเปิดการการแข่งขัน  TO  BE  NUMBER  ONE  TEEN  DANCERCISE  SUPHANBURI CHAMPIONSHIP 2021 เพื่อหาทีมตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรีไปแข่งขันระดับภาค  ซึ่งมีทีมจากสถานศึกษาต่างๆสนใจเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

             นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  ดำเนินโครงการ อบจ.สุพรรณบุรี TO  BE  NUMBER  ONE จัดการแข่งขันประกวด TO  BE  NUMBER  ONE  TEEN  DANCERCISE  SUPHANBURI CHAMPIONSHIP 2021

เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรีไปแข่งขันในระดับภาค  แบ่งออกเป็น  3 รุ่น ได้แก่ รุ่น Junior อายุระหว่าง 6-9 ปี  รุ่น Pre-Teenage อายุระหว่าง 9-14 ปี และรุ่น Teenage อายุระหว่าง 14-22 ปี  สำหรับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันแต่ละรุ่นนั้นจะได้รับเงินรางวัล  จำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นทุนในการฝึกซ้อม ค่าเสื้อผ้า การแต่งกาย ซึ่งจะมีการการแข่งขันในระดับภาค  ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดชลบุรี

               ด้านว่าที่ร้อยตรีประกฤษ  โพธะนัง  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 กล่าวว่า  ตนรู้สึกดีใจมากที่ทีมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น รุ่น Pre-Teenage เป็นตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรี  ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2  ที่ผ่านมาตนมีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมและหาเวทีต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกด้านทักษะร้องเล่นเต้นรำ  รักการออกกำลังกาย  ตลอดจนสร้างนิสัยให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  พาตนเอง เพื่อนห่างไกลยาเสพติด  ตามนโยบายโครงการ  TO  BE  NUMBER  ONE  นับจากวันนี้ไปกว่าถึงวันแข่งขันในระดับภาคนั้น  ต้องฝึกซ้อมการเต้นอย่างหนักและเต็มความสามารถ  รวมทั้งการปรับปรุงท่าเต้นต่างๆให้เร้าใจ ตื่นเต้น ตื่นตามากยิ่งขึ้น  เพื่อนำรางวัลชนะเลิศกลับมาให้ประชาชนชาวสุพรรณบุรีได้ชื่นใจ