ตำรวจภูธร จ.สุพรรณบุรี จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันตำรวจ พร้อมย้ำหลักการทำงาน ด้านบังคับใช้กฎหมาย ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา

วันนี้(16 ต.ค.63) ที่ห้องประชุมชั้น 3 สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีทำบุญพระสงฆ์จำนวน 9 รูป อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องในงานวันตำรวจ

โดยมีข้าราชการตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี  ซึ่งวันตำรวจของไทย เดิมตรงกับวันที่ 13 ตุลาคมของทุก แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ในปีถัดมาคือปี พ.ศ. 2560 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงวันตำรวจเป็นวันที่ 17 ตุลาคมของทุกปี โดยยึดตามวันที่มีการเปลี่ยนแปลงจากกรมตำรวจเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2541

ทั้งนี้ พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวถึงหลักทำงาน คือจะทำให้ตำรวจสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเจ้าหน้าที่ ให้ประชาชนทุกระดับ ได้รับการบริการที่ดี โดยเน้นเข้าถึง

ตามคำนิยาม “รู้หน้าที่ มีวินัย” คือ รู้หน้าที่ หมายความว่า ตำรวจทุกนายต้องรู้ว่าตนเองมีหน้าที่อะไร เป็นจราจร เป็นสายตรวจ เป็นเจ้าหน้าที่สืบสวน สอบสวน ต้องรู้หน้าที่ว่าทำอะไร และทำงานตามหน้าที่ให้เต็มที่  /มีวินัย หมายความว่า ตำรวจเป็นผู้ที่อยู่เป็นหมู่มาก หากไม่มีวินัยก็ไปไม่รอด ดังนั้นทุกคนต้องมีวินัย และที่สำคัญสูงสุด คือต้องใส่ใจ ต้องให้ใจประชาชน คิดว่าประชาชนคือญาติพี่น้อง เป็นพ่อเป็นแม่ เป็นลูกเป็นแม่ ให้ใส่เปรียบเสมือนเป็นญาติของเรา ทำให้ประชาชนมีความสุข เราก็จะมีความสุขไปด้วย