รองนายกรัฐมนตรีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เมื่อเวลา 09.00 น.  วันที่ 17 ตุลาคม 2563  ที่ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วย นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์  รองปลัดกระทรวงพลังงาน  ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน  ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี  2563

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ให้กระทรวงพลังงาน นำไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษา  ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยผ้ากฐินพระราชทานที่นำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา รวมเป็นจำนวนเงิน 1,936,254.75 บาท และถวายชุดรางไฟพร้อมหลอดไฟ จำนวน 100 หลอด

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยังได้มอบทุนการศึกษา และเงินบำรุงโรงเรียนให้กับ 5 สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ โรงเรียนวิสุทธรังษี ศูนย์เด็กเล็ก วัดไชยชุมพลชนะสงคราม โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยชุมพลชนะสงคราม และมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี : ข่าว/ภาพ