เอไอเอส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ จัดแคมเปญ “คนไทยไร้ E-Waste” มอบถังทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์

เอไอเอส ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ จัดแคมเปญคนไทยไร้ E-Waste” มอบถังทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมรณรงค์ให้นักศึกษา คัด แยก ทิ้ง ขยะ E-Waste ให้ถูกที่ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

เอไอเอส เดินหน้าปฏิบัติการเพื่อสิ่งแวดล้อม ขยายผลแคมเปญคนไทยไร้ E-Waste” จับมือพันธมิตรภาคการศึกษา ในการรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ล่าสุดร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ ร่วมรณรงค์นักศึกษา คัด แยก ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี พร้อมตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  โดยรับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สาโรช พูลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ เป็นตัวแทนรับมอบจากนางสาวสุทธลักษณ์ ศิวายพราหมณ์  ผู้จัดการแผนกการตลาด บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)   อาคารศูนย์เรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ที่แคมเปญคนไทยไร้ E-Waste” มุ่งเน้นมีทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต, แบตเตอรี่มือถือ, พาวเวอร์แบงก์, สายชาร์จ หูฟัง และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก อาทิ กล้องถ่ายรูป เครื่องเล่น MP3 โดยขยะE-Waste ทั้งหมดที่เข้าสู่โครงการจะถูกรวบรวมและนำไปกำจัดแบบถูกวิธีด้วยกระบวนการ Zero Landfilled  โดยจุดรับทิ้ง E-Waste ในมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสนามจันทร์ ตั้งอยู่ในบริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 2

 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ E-Waste

ได้ที่ https://ewastethailand.com