สุพรรณบุรี เปิดการฝึกอบรม ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการเกษตร

วันนี้(4 พ.ย.63) ที่หอประชุม ร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพบังคับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อการเกษตร แก่แรงงานนอกระบบที่อยู่ในภาคเกษตร

 

โดยนายชูชีพ  กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยยกระดับเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะฝีมือที่สูงขึ้น และสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพและความมั่นคงในอาชีพการเกษตรอย่างยั่งยืนในอนาคต

ซึ่งการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยปฏิบัติงานทดแทนแรงงานภาคการเกษตร จะช่วยให้เกษตรกรมีความปลอดภัยและลดการใช้สารเคมีเกินขนาดทำให้ประหยัดต้นทุนการผลิต ลดสารพิษตกค้างในพื้นที่ทางการเกษตร

ด้านนางพลาพร  รัตนปริคณน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี และ ดร.กฤษดา อัครพัทยากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอโร กรุ๊ป(1992)จำกัด พร้อมด้วย เกษตรจังหวัด และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส.ที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อให้แก่เกษตรกร โดยมีเกษตรกร เข้าร่วมการอบรม จำนวน 38 คน